Policy

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vi på AG:s Städservice AB värnar om en säker hantering av våra kunders personuppgifter, det handlar om att skydda den personliga integriteten och en hög datasäkerhet i enlighet med den nya lagen GDPR som trädde i kraft den 25/5-18. Förändringen innebär skärpta krav på hur företaget hanterar dina personuppgifter samt att dina rättigheter att påverka hanteringen stärks.

Vilka och varför samt hur länge?

För att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund enligt lag hanterar vi personuppgifter så som: Personnummer, mail, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer mm. Dessa uppgifter lagras hos oss i dator vid fakturering, pärmar och/el kundmappar som finns i låsta skåp. Uppgifter sparas i minst 1 år efter avslutad kundkontakt eller så länge som lag kräver, tex bokföringslagen. Vi samarbetar med KPW redovisningsbyrå där 3st personer har möjlighet att i vissa fall ta del av dina uppgifter för att vi ska kunna sköta den ekonomiska delen och att du som kund ska kunna nyttja våra tjänster.

Vart hämtas uppgifter?

Uppgifter hämtas av oss i mail, telefon eller personlig kontakt med dig som kund. Ibland kan uppgifter hämtas via internet för tex fullständig adress eller telefonnummer.

Rättigheter och lag

Du har som kund rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig samt att få dessa raderade, dock inte om annan lag kräver att vi sparar under en viss tid.

Miljöpolicy

AG:s städservice AB utför lokalvård och fönsterputs i såväl offentlig som privat miljö.

I nära kontakt med kunden fattar vi beslut om städningens omfattning för att på så vis uppfylla krav, önskemål, förväntningar.

I vårt arbete har vi stor omsorg om miljön och vår strävan är att bli bättre.

Verksamheten uppfyller samtliga av myndigheter och organisationers ställda lagar och krav

Hela verksamheten arbetar ständigt aktivt för att förebygga föroreningar,

Detta uppnår vi genom att:

  • Samarbeta med leverantörer och organisationer för att utveckla vår yrkeskunskap samt miljö och kvalitetstänk.
  • Vår kvalitet och miljöförbättring är i en ständig pågående process som blivit en naturlig del av det dagliga arbetet.
  • Använda miljömärkta produkter.
  • Källsortera kemrester och avfall i sex olika fraktioner i den egna verksamheten samt påverka både leverantörer och kunder att bli mer miljömedvetna.
  • Undvika onödiga resor genom effektiv planering.
  • Utbilda vår personal fortlöpande inom yrket samt sträva efter att använda ergonomiska verktyg och maskiner.
  • Reklamationer eller andra frågor i såväl kvalitet som miljö, åtgärdas så snart som möjligt.